لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2891356 1110239055 سرسيلندر چپ ES06,RX04,RX09 AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 12.2000 7,184,113 مشاهده جزئیات
2891363 1110331022 مجموعه کپه هاي نگهدارنده ميل سوپاپ - راست ES06,IS07,RX04 AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 3.0690 651,209 مشاهده جزئیات
2891422 1111531080 ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , AURION , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-ES350 , LEXUS-RX350 ALL 0.1350 169,939 مشاهده جزئیات
2891524 1111631060 واشر سرسيلندر- شماره2 ES06,RX04 AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.1460 170,281 مشاهده جزئیات
2891767 1120131250 درب سوپاپ CA12 ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , AURION , PREVIA , LEXUS-ES350 , LEXUS-RX350 ALL 2.9000 784,980 مشاهده جزئیات
2891791 1120231030 درب سوپاپ چپ RX,ES,AR AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 3.1410 841,498 مشاهده جزئیات
2891812 1120931050 کاور موتور خورجيني V-BANK AR12 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 1.2800 706,957 مشاهده جزئیات
2891817 1120931120 کاور موتور خورجيني V-BANK AR12 LEXUS-ES350 , 2006-2012 1.5980 799,971 مشاهده جزئیات
2891899 1121331050 واشر درب سوپاپ - شماره 2 CH17,PU15 ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , AURION , FJ-CRUISER , PRADO , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-ES350 , LEXUS-RX350 ALL 0.0620 42,899 مشاهده جزئیات
2891970 1121431020 واشر درب سوپاپ - شماره 2 RX,IS,GS,ES,AR AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.0600 42,838 مشاهده جزئیات
2892012 1125431020 نگهدارنده کاورلوله ريل سوختV RX,IS,GS,ES,AR AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-GS , LEXUS-LS , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.0090 6,477 مشاهده جزئیات
2892026 1128274010 ليبل احتياط تست بار CA12,NX14 ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , FJ-CRUISER , YARIS , LEXUS-GS , LEXUS-LS , PREVIA , LEXUS-ES350 , LEXUS-RX350 ALL 0.0010 5,827 مشاهده جزئیات
2892080 1129831410 ليبل اطلاعات کنترل خروجي موتور CA12 , LEXUS-ES350 ALL 0.0020 6,547 مشاهده جزئیات
2892186 1131031020 سيني جلو موتور RX,ES,AR AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 7.7000 2,020,646 مشاهده جزئیات
2892256 1132231021 کاور روي سيني تايمينگ جلوي موتور- شماره2 RX,ES,AR AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.1500 144,916 مشاهده جزئیات
2892352 1136128010 کاور (سيني) پوسته فلايويل - پاييني CA02,CA07,CA12 RAV4 , LEXUS-ES250 , LEXUS-NX , , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , AURION , YARIS , PREVIA 0.0120 17,564 مشاهده جزئیات
2892359 1138131021 قاب کاسه نمد انتهاي ميل لنگ RX,IS,GS,ES,AR AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.2640 106,833 مشاهده جزئیات
2892433 1140031163 نيم موتور کامل ES06,RX04 AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 59.3000 16,652,233 مشاهده جزئیات
2892540 1140180774 بلوک سيلندر ES06,RX04 AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 34.5000 8,543,648 مشاهده جزئیات
2892598 1145231060 لوله گيج روغن RX,ES,AR AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.0600 26,248 مشاهده جزئیات