لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2888247 0411231540 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 1.0990 853,273 مشاهده جزئیات
2888260 0411238151 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LX570 ALL 1.3560 1,628,740 مشاهده جزئیات
2888403 0415231090 فيلتر روغن موتور (MANY) AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 0.0760 65,883 مشاهده جزئیات
2888732 0435107010 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.5530 590,014 مشاهده جزئیات
2888768 0435133400 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 AURION , LEXUS-ES350 , , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.2100 574,396 مشاهده جزئیات
2888817 0435233390 لوازم کامل تعمير گيربکس RX09 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-ES350 , LEXUS-RX350 ALL 1.0060 1,306,458 مشاهده جزئیات
2888828 0435260400 لوازم کامل تعمير گيربکس RX09 , LEXUS-LX570 ALL 2.6340 2,966,804 مشاهده جزئیات
2888835 0436233020 واشر کامل تعميرات اساسي کمک گيربکس HI06,HI12,PR02 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.1630 75,642 مشاهده جزئیات
2888856 0436260870 واشر کامل تعميرات اساسي کمک گيربکس HI06,HI12,PR02 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.2660 216,689 مشاهده جزئیات
2888908 0441260450 واشر کامل ديفرانسيل HI12 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.1050 106,361 مشاهده جزئیات
2888951 0442706300 گردگير پلوس جلو - بيروني AR12 , CAMRY , LEXUS-ES350 ALL 0.6500 441,583 مشاهده جزئیات
2888971 0442760090 گردگير پلوس جلو - بيروني AR12 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.9710 443,067 مشاهده جزئیات
2888999 0442842070 گردگير پلوس جلو - چپ بيروني AR07 LEXUS-ES250 , ,RAV4 , CAMRY 0.7770 412,655 مشاهده جزئیات
2889007 0442912020 گردگير پلوس عقب کامل - چپ NX14,RA06,RA12 , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-RX350 ALL 0.4620 353,955 مشاهده جزئیات
2889014 0442948040 گردگير پلوس عقب کامل - چپ NX14,RA06,RA12 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.5170 509,601 مشاهده جزئیات
2889067 0443760050 گردگير پلوس جلو - راست داخلي AR07 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.4720 274,950 مشاهده جزئیات
2889110 0443808130 گردگير پلوس جلو - چپ داخلي AR07 LEXUS-ES350 , , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 2006-2012 0.3570 247,285 مشاهده جزئیات
2889162 0443842180 گردگير پلوس جلو - چپ داخلي AR07 RAV4 , LEXUS-ES250 , , CAMRY , COROLLA , PREVIA 0.4470 239,205 مشاهده جزئیات
2889174 0443912010 گردگير پلوس عقب اتصال داخلي - چپ NX14,RA06,RA12 , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , PREVIA , LEXUS-RX350 ALL 0.2690 242,957 مشاهده جزئیات
2889183 0443948040 گردگير پلوس عقب اتصال داخلي - چپ NX14,RA06,RA12 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.3420 284,387 مشاهده جزئیات