لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2887640 8966152E00 کامپيوتر تنظيم موتور ECU AU07 , YARIS ALL 0.6700 3,494,717 مشاهده جزئیات
2887642 8966152E01 کامپيوتر تنظيم موتور ECU AU07 , YARIS ALL 0.6710 3,248,726 مشاهده جزئیات
2887771 0411121043 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , COROLLA , YARIS ALL 0.4930 439,728 مشاهده جزئیات
2887775 9991510700 پيچ گوشتي (MANY) YARIS ALL 0.4700 0 مشاهده جزئیات
2887801 0411123040 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , YARIS ALL 0.4500 617,916 مشاهده جزئیات
2887802 0411123050 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , YARIS ALL 0.4510 492,445 مشاهده جزئیات
2887853 0411133022 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , YARIS ALL 0.4520 462,049 مشاهده جزئیات
2888207 0411221043 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , COROLLA , YARIS ALL 0.4210 377,090 مشاهده جزئیات
2888220 0411223040 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , YARIS ALL 0.5000 381,650 مشاهده جزئیات
2888404 0415237010 فيلتر روغن موتور (MANY) PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT,CHR,PRIUS 0.0560 466,700 مشاهده جزئیات
2888405 0415240060 فيلتر روغن موتور (MANY) , COROLLA , YARIS ALL 0.0650 57,649 مشاهده جزئیات
2888592 0431317010 لوازم پمپ كلاچ پايين CO08 ,RAV4 , CAMRY , COROLLA , HILUX , YARIS , PRADO , HIACE , PREVIA ALL 0.0410 59,444 مشاهده جزئیات
2888596 0431322030 لوازم پمپ كلاچ پايين CO08 , COROLLA , HILUX , YARIS , HIACE , PREVIA ALL 0.0320 59,166 مشاهده جزئیات
2888607 0411221237 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 YARIS ALL 0.0420 0 مشاهده جزئیات
2888618 0431352020 لوازم پمپ كلاچ پايين CO08 ,RAV4 , CAMRY , COROLLA , AURION , HILUX , YARIS , PREVIA ALL 0.0320 59,166 مشاهده جزئیات
2888652 0433112650 واشر کامل گيربکس دستي (دف جلو) CO08 , COROLLA , YARIS ALL 0.0980 789,360 مشاهده جزئیات
2888701 0433112691 واشر کامل گيربکس دستي (دف جلو) CO08 , COROLLA,YARIS ALL 0.0890 0 مشاهده جزئیات
2888790 0435152011 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , COROLLA , YARIS ALL 0.2400 710,631 مشاهده جزئیات
2888791 0435152021 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , COROLLA , YARIS ALL 0.2500 606,769 مشاهده جزئیات
2888792 0435152040 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , COROLLA , YARIS ALL 0.2600 709,324 مشاهده جزئیات