لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2888404 0415237010 فيلتر روغن موتور (MANY) PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT,CHR,PRIUS 0.0560 466,700 مشاهده جزئیات
2889057 0443747020 گردگير پلوس جلو - راست داخلي AR07 0,PRIUS ALL 0.3800 221,462 مشاهده جزئیات
2889129 0443820131 گردگير پلوس جلو - چپ داخلي AR07 0,PRIUS,RAV4 , CAMRY , COROLLA ALL 0.7500 508,838 مشاهده جزئیات
2889130 0443820132 گردگير پلوس جلو - چپ داخلي AR07 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA ALL 0.6720 502,739 مشاهده جزئیات
2889647 0446542160 لنت ترمز جلو CA07 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA ALL 1.4000 372,516 مشاهده جزئیات
2889648 0446542180 لنت ترمز جلو CA07 0,PRIUS,RAV4 2005-2012 1.4770 394,827 مشاهده جزئیات
2889659 0446547030 لنت ترمز جلو CA07 0,PRIUS ALL 1.1230 258,155 مشاهده جزئیات
2889660 0446547050 لنت ترمز جلو CA07 0,PRIUS ALL 1.1160 295,433 مشاهده جزئیات
2889688 0446552120 لنت ترمز جلو CA07 0,PRIUS ALL 1.1620 296,782 مشاهده جزئیات
2889742 0446620090 لنت ترمز عقب CA07 0,PRIUS , COROLLA ALL 0.6000 282,825 مشاهده جزئیات
2889791 0446647010 لنت ترمز عقب CA07 0,PRIUS , COROLLA ALL 0.5800 207,368 مشاهده جزئیات
2889807 0446652030 لنت ترمز عقب CA07 0,PRIUS , COROLLA , YARIS ALL 0.5750 282,091 مشاهده جزئیات
2889864 0447463020 لوازم سيلندر ترمز چرخ عقب - کاسه‌اي CO08,CO12,CO14 0,PRIUS , CAMRY , COROLLA ALL 0.0560 99,533 مشاهده جزئیات
2889927 0447912260 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 0,PRIUS , COROLLA 0.0430 128,977 مشاهده جزئیات
2889928 0447913010 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 0,PRIUS , COROLLA ALL 0.0420 158,826 مشاهده جزئیات
2889958 0447920320 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 0,PRIUS , COROLLA ALL 0.0440 203,386 مشاهده جزئیات
2889959 0447920340 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 0,PRIUS , COROLLA ALL 0.0410 279,595 مشاهده جزئیات
2890026 0447933110 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 0,PRIUS , CAMRY , COROLLA ALL 0.0400 316,456 مشاهده جزئیات
2890050 0447947010 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 0,PRIUS ALL 0.0520 216,328 مشاهده جزئیات
2890051 0447947020 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 0,PRIUS , COROLLA , FORTUNER ALL 0.0440 193,088 مشاهده جزئیات