لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2887806 0411127071 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , PREVIA ALL 0.6350 561,614 مشاهده جزئیات
2887825 0411128762 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , PREVIA ALL 0.5470 757,726 مشاهده جزئیات
2887847 0411131442 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-ES350 ALL 1.2280 1,078,454 مشاهده جزئیات
2888142 0411176071 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , PREVIA ALL 0.8700 715,833 مشاهده جزئیات
2888143 0411176080 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , PREVIA ALL 0.8600 816,322 مشاهده جزئیات
2888234 0411228632 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , PREVIA ALL 0.4830 508,629 مشاهده جزئیات
2888244 0411231272 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA 2006-2012 0.3610 844,501 مشاهده جزئیات
2888389 0411276071 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , PREVIA ALL 1.0340 589,438 مشاهده جزئیات
2888390 0411276080 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , PREVIA ALL 0.7500 756,044 مشاهده جزئیات
2888403 0415231090 فيلتر روغن موتور (MANY) AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 0.0760 65,883 مشاهده جزئیات
2888549 0431112110 , CAMRY , COROLLA , HILUX , PREVIA ALL 0.0460 75,629 مشاهده جزئیات
2888561 0431128030 , PREVIA ALL 0.0460 51,912 مشاهده جزئیات
2888566 0431134020 , HILUX , PREVIA ALL 0.0470 81,293 مشاهده جزئیات
2888592 0431317010 لوازم پمپ كلاچ پايين CO08 ,RAV4 , CAMRY , COROLLA , HILUX , YARIS , PRADO , HIACE , PREVIA ALL 0.0410 59,444 مشاهده جزئیات
2888596 0431322030 لوازم پمپ كلاچ پايين CO08 , COROLLA , HILUX , YARIS , HIACE , PREVIA ALL 0.0320 59,166 مشاهده جزئیات
2888618 0431352020 لوازم پمپ كلاچ پايين CO08 ,RAV4 , CAMRY , COROLLA , AURION , HILUX , YARIS , PREVIA ALL 0.0320 59,166 مشاهده جزئیات
2888675 0433135170 واشر کامل گيربکس دستي (دف جلو) CO08 , HILUX , HIACE , PREVIA ALL 0.0800 259,402 مشاهده جزئیات
2888726 0433164011 واشر کامل گيربکس دستي (دف جلو) CO08 ,RAV4 , CAMRY , COROLLA , PREVIA ALL 0.1100 82,329 مشاهده جزئیات
2888730 0433230030 , HILUX , HIACE , PREVIA ALL 0.0450 45,377 مشاهده جزئیات
2888746 0435128111 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 ,RAV4 , PREVIA ALL 0.2170 622,483 مشاهده جزئیات