لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2888247 0411231540 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 1.0990 853,273 مشاهده جزئیات
2888403 0415231090 فيلتر روغن موتور (MANY) AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 0.0760 65,883 مشاهده جزئیات
2888732 0435107010 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.5530 590,014 مشاهده جزئیات
2888768 0435133400 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 AURION , LEXUS-ES350 , , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.2100 574,396 مشاهده جزئیات
2888817 0435233390 لوازم کامل تعمير گيربکس RX09 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-ES350 , LEXUS-RX350 ALL 1.0060 1,306,458 مشاهده جزئیات
2888835 0436233020 واشر کامل تعميرات اساسي کمک گيربکس HI06,HI12,PR02 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.1630 75,642 مشاهده جزئیات
2889007 0442912020 گردگير پلوس عقب کامل - چپ NX14,RA06,RA12 , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-RX350 ALL 0.4620 353,955 مشاهده جزئیات
2889014 0442948040 گردگير پلوس عقب کامل - چپ NX14,RA06,RA12 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.5170 509,601 مشاهده جزئیات
2889110 0443808130 گردگير پلوس جلو - چپ داخلي AR07 LEXUS-ES350 , , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 2006-2012 0.3570 247,285 مشاهده جزئیات
2889174 0443912010 گردگير پلوس عقب اتصال داخلي - چپ NX14,RA06,RA12 , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , PREVIA , LEXUS-RX350 ALL 0.2690 242,957 مشاهده جزئیات
2889183 0443948040 گردگير پلوس عقب اتصال داخلي - چپ NX14,RA06,RA12 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.3420 284,387 مشاهده جزئیات
2889669 0446548150 لنت ترمز جلو CA07 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 1.8920 455,807 مشاهده جزئیات
2889797 0446648130 لنت ترمز عقب CA07 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.8360 338,244 مشاهده جزئیات
2889892 0447848150 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ جلو AR12,CA07,CA12 LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 0.0710 175,378 مشاهده جزئیات
2890642 0494548150 کيت صفحه ضد سوت پشت لنت CA07 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.1980 72,626 مشاهده جزئیات
2890694 0494648110 کيت صفحه ضد سوت پشت لنت CA07 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.1060 88,219 مشاهده جزئیات
2890783 0494748080 کيت خار نگهدارنده لنت جلو ديسکي CA07 LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 0.0390 98,513 مشاهده جزئیات
2890911 0911306020 ميل اهرم جك CA07 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 0.4000 76,135 مشاهده جزئیات
2890963 0912048010 کيف ابزار GR,CO,CA,AR , LEXUS-RX , YARIS , LEXUS-RX350 ALL 0.0560 42,116 مشاهده جزئیات
2890975 0913050030 انبردستي RX,LX,IS,ES LEXUS-ES350 , , LEXUS-RX , LEXUS-GS , LEXUS-LX570 , LEXUS-LS , LEXUS-RX350 2006-2012 0.1390 57,877 مشاهده جزئیات