لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2888403 0415231090 فيلتر روغن موتور (MANY) AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 0.0760 65,883 مشاهده جزئیات
2888841 0436242020 واشر کامل تعميرات اساسي کمک گيربکس HI06,HI12,PR02 RAV4 , LEXUS-NX , 0.1120 74,036 مشاهده جزئیات
2889892 0447848150 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ جلو AR12,CA07,CA12 LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 0.0710 175,378 مشاهده جزئیات
2890643 0494548160 کيت صفحه ضد سوت پشت لنت CA07 LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX 0.1760 153,548 مشاهده جزئیات
2890783 0494748080 کيت خار نگهدارنده لنت جلو ديسکي CA07 LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 0.0390 98,513 مشاهده جزئیات
2892352 1136128010 کاور (سيني) پوسته فلايويل - پاييني CA02,CA07,CA12 RAV4 , LEXUS-ES250 , LEXUS-NX , , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , AURION , YARIS , PREVIA 0.0120 17,564 مشاهده جزئیات
2900332 1652328030 ضربه گير تکيه گاه رادياتور CA,AU,ES,RX RAV4 , LEXUS-NX , , COROLLA , PREVIA 0.0170 21,715 مشاهده جزئیات
2900371 1653528060 ضربه گير رادياتور- پاييني AU07,CA12,AU12,CA02 RAV4 , LEXUS-NX , , CAMRY , AURION 0.0500 43,932 مشاهده جزئیات
2903228 1756531040 منجيد اگزوز CA,AU LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , , RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA 0.0490 27,505 مشاهده جزئیات
2907528 2733058460 آرميچر دينام (MANY) LEXUS-NX , , RAV4 , LEXUS-RX , PRADO , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-LX570 , PREVIA , LEXUS-RX350 2.7160 600,826 مشاهده جزئیات
2907594 2737027060 پايه ذغال دينام LA,RX,FJ,GS,IS LEXUS-NX , , COROLLA , LEXUS-LX570 0.0230 50,089 مشاهده جزئیات
2907942 2813028040 درب استارت (MANY) RAV4 , LEXUS-NX , , CAMRY , LEXUS-RX , AURION , PREVIA 0.2040 52,482 مشاهده جزئیات
2908007 2815040090 اتوماتيك استارت CA,AU,RA RAV4 , CAMRY , LEXUS-NX , , COROLLA , AURION , YARIS 0.5810 408,792 مشاهده جزئیات
2908098 2822628060 بدنه استارت LA,RA,RX,NX RAV4 , AURION , LEXUS-NX , , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 1.1710 395,322 مشاهده جزئیات
2909249 3211620050 صفحه جلوي فلايويل (MANY) RAV4 , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-NX , , LEXUS-RX , COROLLA , AURION , PREVIA 0.1290 42,847 مشاهده جزئیات
2909253 3211720060 واسطه فلايويل – عقبي CA,AU,ES,RX RAV4 , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-NX , , LEXUS-RX , COROLLA , AURION , PREVIA 0.0900 54,708 مشاهده جزئیات
2911510 3433033040 دنده کلاچ سرعت پايين گيربکس AU,ES,LA,RX,NX AURION , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , , RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 1.0700 1,691,590 مشاهده جزئیات
2911514 3434133030 رينگي دنده سياره‌اي کلاچ ورودي AU,ES,LA,RX,NX AURION , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , , RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 0.5630 155,956 مشاهده جزئیات
2911893 3516833080 واشرکارتل گيربکس اتوماتيک AU,ES,LA,RX,NX AURION , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , , RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 0.0390 30,930 مشاهده جزئیات
2912536 3565333010 رينگ عقب کلاچ گيربکس - بيروني (MANY) RAV4 , AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , COROLLA , , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 0.0010 4,144 مشاهده جزئیات