لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2887870 0411138141 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LX570 ALL 1.8190 955,601 مشاهده جزئیات
2887871 0411138162 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LX570 ALL 1.0000 1,736,757 مشاهده جزئیات
2888260 0411238151 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LX570 ALL 1.3560 1,628,740 مشاهده جزئیات
2888828 0435260400 لوازم کامل تعمير گيربکس RX09 , LEXUS-LX570 ALL 2.6340 2,966,804 مشاهده جزئیات
2888856 0436260870 واشر کامل تعميرات اساسي کمک گيربکس HI06,HI12,PR02 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.2660 216,689 مشاهده جزئیات
2888908 0441260450 واشر کامل ديفرانسيل HI12 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.1050 106,361 مشاهده جزئیات
2888971 0442760090 گردگير پلوس جلو - بيروني AR12 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.9710 443,067 مشاهده جزئیات
2889067 0443760050 گردگير پلوس جلو - راست داخلي AR07 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.4720 274,950 مشاهده جزئیات
2889816 0446660120 لنت ترمز عقب CA07 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 1.0980 430,812 مشاهده جزئیات
2889899 0447860070 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ جلو AR12,CA07,CA12 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.0880 97,708 مشاهده جزئیات
2890086 0447960270 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.0410 99,112 مشاهده جزئیات
2890657 0494560080 کيت صفحه ضد سوت پشت لنت CA07 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.3080 155,030 مشاهده جزئیات
2890704 0494660120 کيت صفحه ضد سوت پشت لنت CA07 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.1040 65,191 مشاهده جزئیات
2890801 0494760140 کيت خار نگهدارنده لنت جلو ديسکي CA07 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.0110 33,526 مشاهده جزئیات
2890841 0494860040 کيت خار نگهدارنده لنت عقب ديسکي CA07 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.0210 66,422 مشاهده جزئیات
2890909 0911160120 جک بالابر خودرو CA07 LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 2.3290 419,076 مشاهده جزئیات
2890933 0911460070 ميله رابط دسته جک PR,LA,FJ LAND-CRUISER , , HILUX , PRADO , LEXUS-LX570 , PREVIA 2007-2015 0.1790 35,922 مشاهده جزئیات
2890934 0911460080 ميله رابط دسته جک PR,LA,FJ LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.2500 45,912 مشاهده جزئیات
2890935 0911460090 ميله رابط دسته جک PR,LA,FJ LAND-CRUISER , , LEXUS-LX570 2007-2015 0.2180 50,920 مشاهده جزئیات
2890941 0911535110 , HILUX , FJ-CRUISER , PRADO , LEXUS-LX570 ALL 0.1600 40,728 مشاهده جزئیات