لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2963744 8117053250 چراغ جلو - چپ AU12 , LEXUS-IS ALL 4.8840 2,194,209 مشاهده جزئیات
2963746 8117053270 چراغ جلو - چپ AU12 , LEXUS-IS ALL 4.7900 2,373,901 مشاهده جزئیات
2963805 8117653240 , LEXUS-IS ALL 0.0550 54,282 مشاهده جزئیات
2963871 8118553160 چراغ جلو - چپ AU07 , LEXUS-IS ALL 3.4040 2,682,104 مشاهده جزئیات
2963907 8119353010 نگهدارنده محافظ چراغ جلو - راست بالايي CR08 , LEXUS-ES350 , LEXUS-IS ALL 0.0290 73,332 مشاهده جزئیات
2963908 8119353020 نگهدارنده محافظ چراغ جلو - راست بالايي CR08 , LEXUS-IS ALL 0.0210 74,018 مشاهده جزئیات
2963932 8119453010 نگهدارنده بالايي محافظ چراغ جلو - چپ CR08 , LEXUS-IS ALL 0.0210 74,018 مشاهده جزئیات
2963959 8119553010 نگهدارنده محافظ چراغ جلو - پايين راست CR08 , LEXUS-IS ALL 0.0150 27,256 مشاهده جزئیات
2963987 8119653020 نگهدارنده پاييني محافظ چراغ جلو - چپ CR08 , LEXUS-IS ALL 0.0150 27,256 مشاهده جزئیات
2964107 8121053281 پرژکتور - راست CA08,CA09,AU07 , LEXUS-IS ALL 0.6540 492,704 مشاهده جزئیات
2964241 8121153150 پرژکتور جلو - راست CR14 , LEXUS-IS ALL 0.6460 1,203,628 مشاهده جزئیات
2964242 8121153200 پرژکتور جلو - راست CR14 , LEXUS-IS ALL 0.5510 1,513,958 مشاهده جزئیات
2964243 8121153281 پرژکتور جلو - راست CR14 , LEXUS-IS ALL 0.6370 553,059 مشاهده جزئیات
2964244 8121153290 پرژکتور جلو - راست CR14 , LEXUS-IS ALL 0.6520 553,501 مشاهده جزئیات
2964379 8122053281 پرژکتور - چپ CA08,CA09,AU07 , LEXUS-IS ALL 0.6620 492,938 مشاهده جزئیات
2964506 8122153150 پرژکتور جلو - چپ CR14 , LEXUS-IS ALL 0.6460 1,203,628 مشاهده جزئیات
2964507 8122153281 پرژکتور جلو - چپ CR14 , LEXUS-IS ALL 0.6460 553,323 مشاهده جزئیات
2964508 8122153290 پرژکتور جلو - چپ CR14 , LEXUS-IS ALL 0.6600 553,734 مشاهده جزئیات
2964557 8124112020 طلق چراغ سقف - وسط - شماره 1 PR02,RX04,PR03,CA02 , RAV4 , CAMRY , FORTUNER , COROLLA , HILUX , YARIS , PRADO , HIACE , LEXUS-IS ALL 0.0160 15,291 مشاهده جزئیات
2964568 8125048010 چراغ صندوق عقب - شماره 1 ES06,ES13 RAV4 , LEXUS-NX , , PRIUS , PREVIA , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-CT , LEXUS-GS , LEXUS-IS , LEXUS-LX 0.0240 71,013 مشاهده جزئیات