لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2887847 0411131442 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-ES350 ALL 1.2280 1,078,454 مشاهده جزئیات
2887851 0411131682 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 AURION , LEXUS-ES350 , , CAMRY , LEXUS-RX 2006-2012 0.0010 1,011,037 مشاهده جزئیات
2888244 0411231272 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 AURION , LEXUS-ES350 , ,RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA 2006-2012 0.3610 844,501 مشاهده جزئیات
2888403 0415231090 فيلتر روغن موتور (MANY) AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 0.0760 65,883 مشاهده جزئیات
2888768 0435133400 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 AURION , LEXUS-ES350 , , CAMRY , LEXUS-RX , PREVIA , LEXUS-RX350 2006-2012 0.2100 574,396 مشاهده جزئیات
2888817 0435233390 لوازم کامل تعمير گيربکس RX09 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-ES350 , LEXUS-RX350 ALL 1.0060 1,306,458 مشاهده جزئیات
2888951 0442706300 گردگير پلوس جلو - بيروني AR12 , CAMRY , LEXUS-ES350 ALL 0.6500 441,583 مشاهده جزئیات
2889110 0443808130 گردگير پلوس جلو - چپ داخلي AR07 LEXUS-ES350 , , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 2006-2012 0.3570 247,285 مشاهده جزئیات
2889309 0444533110 , CAMRY , LEXUS-ES350 ALL 0.0900 368,506 مشاهده جزئیات
2889463 0445548020 واشر کامل جعبه فرمان CA07 LEXUS-ES350 , , CAMRY , LEXUS-RX 2006-2012 0.0390 151,909 مشاهده جزئیات
2889622 0446533450 لنت ترمز جلو CA07 AURION , LEXUS-ES350 , , CAMRY 2006-2012 1.9200 509,287 مشاهده جزئیات
2889624 0446533470 لنت ترمز جلو CA07 LEXUS-ES350 , , CAMRY 2006-2012 1.8590 406,424 مشاهده جزئیات
2889783 0446633180 لنت ترمز عقب CA07 LEXUS-ES350 , , CAMRY , AURION 2006-2012 0.8590 347,229 مشاهده جزئیات
2889889 0447833100 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ جلو AR12,CA07,CA12 RAV4 , LEXUS-ES350 , 2006-2012 0.0490 148,411 مشاهده جزئیات
2889896 0447858010 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ جلو AR12,CA07,CA12 LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , , CAMRY , PREVIA 2006-2012 0.0590 110,529 مشاهده جزئیات
2890030 0447933240 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 RAV4 , LEXUS-ES350 , 2006-2012 0.0410 128,193 مشاهده جزئیات
2890621 0494533260 کيت صفحه ضد سوت پشت لنت CA07 AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , 2006-2012 0.1400 70,814 مشاهده جزئیات
2890687 0494633040 کيت صفحه ضد سوت پشت لنت CA07 CAMRY , LEXUS-ES350 , , AURION 2006-2012 0.0940 75,992 مشاهده جزئیات
2890767 0494733240 کيت خار نگهدارنده لنت جلو ديسکي CA07 AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , 2006-2012 0.0420 119,497 مشاهده جزئیات
2890829 0494833040 کيت خار نگهدارنده لنت عقب ديسکي CA07 CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , , AURION 2006-2012 0.0350 66,459 مشاهده جزئیات