لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2888404 0415237010 فيلتر روغن موتور (MANY) PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT,CHR,PRIUS 0.0560 466,700 مشاهده جزئیات
2890986 0915048010 آچار چرخ (MANY) LEXUS-ES350 , , LEXUS-RX , LEXUS-CT , LEXUS-GS , LEXUS-RX350 2006-2012 0.4190 68,319 مشاهده جزئیات
2891428 1111537051 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 0.1970 155,046 مشاهده جزئیات
2891749 1119337020 واشربالايي لوله دور شمع موتور (MANY) 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 0.0140 7,688 مشاهده جزئیات
2892568 1142037010 پوسته کارتل CA02,CA07 0,PRIUS , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 6.3270 990,246 مشاهده جزئیات
2892777 1181137010 ياتاقان (بوش) ميل سوپاپ - شماره 1 CA02,CA07 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT 0.0210 14,444 مشاهده جزئیات
2892779 1182137010 ياتاقان (بوش) ميل سوپاپ - شماره 2 CA02,CA07 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT 0.0260 14,599 مشاهده جزئیات
2893034 1220437010 سوپاپ بخار روغن موتور RX,IS,GS,ES 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT 0.0420 38,284 مشاهده جزئیات
2893063 1221137010 پوسته هواکش بخار روغن - شماره 1 NX14,RX16 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 0.2800 114,915 مشاهده جزئیات
2893516 1231537030 پايه دسته موتور - راست AR12 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA , LEXUS-CT 1.4930 248,161 مشاهده جزئیات
2893607 1235123010 لاستيک دسته موتور CO14 0,PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT , PREVIA ALL 0.1700 56,068 مشاهده جزئیات
2895082 1305037012 دنده سر ميل سوپاپ هوا AU,ES,RX , PRIUS , RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 0.9840 551,844 مشاهده جزئیات
2895487 1320139185 شاتون AU07,ES06,RX04,RX09 , PRIUS , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 0.5160 380,454 مشاهده جزئیات
2895739 1340137020 ميل لنگ AU,ES,RX , PRIUS , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 11.6000 2,368,090 مشاهده جزئیات
2895944 1347037020 پولي سر ميل لنگ AU,ES,RX , PRIUS , RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 1.4720 547,165 مشاهده جزئیات
2896145 1350637010 زنجير تايم موتور AU07,ES06,RX04,IS06 , PRIUS , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 0.4190 357,946 مشاهده جزئیات
2896251 1352137010 دنده سر ميل لنگ (MANY) , PRIUS , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 0.0600 39,660 مشاهده جزئیات
2896432 1354937010 صفحه زنجير سفت کن CA,RA COROLLA , , PRIUS , RAV4 , YARIS , LEXUS-CT 0.0230 26,099 مشاهده جزئیات
2896462 1355937010 تکيه گاه زنجير AU,ES,RX,GS,IS , PRIUS , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT ALL 0.1210 73,737 مشاهده جزئیات
2896490 1356137020 دمپر لرزه گير شماره 1 AU,ES,RX,GS,IS COROLLA , , PRIUS , RAV4 , YARIS , LEXUS-CT 0.2860 179,837 مشاهده جزئیات