لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2973104 8521453080 لاستيک تيغه برف پاک‌کن - چپ CA,AU ,GT86 0.0280 444,600 مشاهده جزئیات
2973370 8522253071 تيغه برف پاک کن جلو. چپ CA,AU ,GT86 0.2630 1,807,000 مشاهده جزئیات
2978486 8862526090 ترميستور دماي اتاق AU07,CA12,AU12 ,GT86,YARIS 0.0090 574,912 مشاهده جزئیات
2985003 9020152009 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0740 0 مشاهده جزئیات
2985004 9020152011 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0750 0 مشاهده جزئیات
2985005 9020152013 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0760 0 مشاهده جزئیات
2985006 9020152015 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0780 0 مشاهده جزئیات
2985007 9020152017 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0800 0 مشاهده جزئیات
2985008 9020152019 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0810 0 مشاهده جزئیات
2985009 9020152021 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0830 0 مشاهده جزئیات
2985010 9020152023 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0830 0 مشاهده جزئیات
2985011 9020152025 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0850 0 مشاهده جزئیات
2985012 9020152029 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0890 533,000 مشاهده جزئیات
2985013 9020152031 لاستيک کمک فنر عقب CR08,CR12,CR14 , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 ALL 0.0910 0 مشاهده جزئیات
2986251 9034118035 پيچ (درپوش) پوسته گيربکس - شماره 1 (MANY) , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-IS , LEXUS-LX,GT86 0.0360 0 مشاهده جزئیات
2986755 9036650001 رولبرينگ مخروطي براي پينيون محرک ديفرانسيل عقب. چپ AU07,ES06,RX09 , LEXUS-GS , HIACE,GT86 ALL 0.4540 1,788,800 مشاهده جزئیات
2989129 9056446020 شيم اهرم کفشک ترمز پارک (MANY) , LEXUS-GS , HIACE,GT86 ALL 0.0710 0 مشاهده جزئیات
2989130 9056446021 شيم اهرم کفشک ترمز پارک (MANY) , LEXUS-GS , HIACE,GT86 ALL 0.0720 0 مشاهده جزئیات
2989131 9056446022 شيم اهرم کفشک ترمز پارک (MANY) , LEXUS-GS , HIACE,GT86 ALL 0.0730 0 مشاهده جزئیات
2989132 9056446023 شيم اهرم کفشک ترمز پارک (MANY) , LEXUS-GS , HIACE,GT86 ALL 0.0740 0 مشاهده جزئیات