لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2887841 0411130711 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , HILUX , FORTUNER ALL 0.7100 650,069 مشاهده جزئیات
2887842 0411130721 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , HILUX , FORTUNER ALL 0.6630 613,496 مشاهده جزئیات
2887937 0411154600 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , HILUX , FORTUNER ALL 0.5920 641,107 مشاهده جزئیات
2888138 0411175980 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , HILUX , FORTUNER ALL 0.6330 807,754 مشاهده جزئیات
2888139 0411175985 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , HILUX , FORTUNER ALL 0.6110 666,389 مشاهده جزئیات
2888243 0411231122 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 FJ-CRUISER , , HILUX , PRADO , FORTUNER 0.7630 610,536 مشاهده جزئیات
2888294 0411254510 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , HILUX , FORTUNER ALL 0.4160 428,667 مشاهده جزئیات
2888386 0411275872 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , HILUX , FORTUNER ALL 0.5190 515,221 مشاهده جزئیات
2888424 0417530151 مجموعه واشر توربوشارژ HI12 , HILUX , FORTUNER ALL 0.0960 167,274 مشاهده جزئیات
2888721 0433160320 واشر کامل گيربکس دستي (دف جلو) CO08 , HILUX , PRADO , FORTUNER ALL 0.0530 71,213 مشاهده جزئیات
2888727 0433171030 واشر کامل گيربکس دستي (دف جلو) CO08 , HILUX , FORTUNER ALL 0.0400 60,239 مشاهده جزئیات
2888728 0433171070 واشر کامل گيربکس دستي (دف جلو) CO08 , HILUX , FORTUNER ALL 0.0500 55,078 مشاهده جزئیات
2888777 0435135270 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , HILUX , FORTUNER ALL 0.2360 567,900 مشاهده جزئیات
2888853 0436260810 واشر کامل تعميرات اساسي کمک گيربکس HI06,HI12,PR02 , HILUX , FORTUNER ALL 0.0850 104,347 مشاهده جزئیات
2890051 0447947020 لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ عقب AR12,CA07,CA12 0,PRIUS , COROLLA , FORTUNER ALL 0.0440 193,088 مشاهده جزئیات
2891182 1101130010 بغل ياتاقان ميلنگ ES06,RX04,RX09 , HILUX , PRADO , HIACE , FORTUNER ALL 0.0680 96,603 مشاهده جزئیات
2891184 1101131040 بغل ياتاقان ميلنگ ES06,RX04,RX09 FJ-CRUISER , LAND-CRUISER , , HILUX , PRADO , FORTUNER 2007-2015 0.0600 105,648 مشاهده جزئیات
2891195 1101154020 بغل ياتاقان ميلنگ ES06,RX04,RX09 , HILUX , PRADO , HIACE , FORTUNER ALL 0.0480 70,959 مشاهده جزئیات
2891215 1101230010 بغل ياتاقان ميلنگ HI12 , HILUX , PRADO , HIACE , FORTUNER ALL 0.0690 118,802 مشاهده جزئیات
2891220 1101254020 بغل ياتاقان ميلنگ HI12 , HILUX , PRADO , HIACE , FORTUNER ALL 0.0490 95,345 مشاهده جزئیات