لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2888404 0415237010 فيلتر روغن موتور (MANY) PRIUS,RAV4 , COROLLA , YARIS , LEXUS-CT,CHR,PRIUS 0.0560 466,700 مشاهده جزئیات
2979849 89173F9010 سنسور ايربگ جلو CA,AU RAV4 , AURION , LAND-CRUISER , LEXUS-ES250 , LEXUS-NX , , PRIUS , CAMRY , LEXUS-RX , YARIS , LEXUS-CT , LEXUS-GS , LEXUS-ES350 , LEXUS-LS , LEXUS-IS , LEXUS-LX,CHR 0.0290 1,761,500 مشاهده جزئیات
2981514 8974550020 باتري ريموت سوييچ (MANY) LAND-CRUISER , LEXUS-ES250 , LEXUS-NX , , PREVIA , RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , YARIS , LEXUS-GS , HIACE , LEXUS-ES350 , LEXUS-LS , LEXUS-IS , LEXUS-LX,CHR 0.0220 1,596,400 مشاهده جزئیات
2982213 9007502056 سوکت لامپ (MANY) LAND-CRUISER , COROLLA , , PRIUS , CAMRY , LEXUS-RX , YARIS , HIACE , LEXUS-LS , LEXUS-IS,CHR 0.0060 215,644 مشاهده جزئیات
2982921 9009933299 پيچ سوپاپ انبساط کولر HI12,HI16,LA14,NX14 LEXUS-ES250 , PRIUS , , LEXUS-RX , LEXUS-GS , LEXUS-LS , LEXUS-IS,CHR 0.0400 52,000 مشاهده جزئیات
2983038 9010514197 پيچ (MANY) RAV4 , PRIUS , LEXUS-NX , COROLLA , , CAMRY,CHR 0.1420 73,507 مشاهده جزئیات
2984241 9012608052 پيچ کارتل (MANY) AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , PRIUS , COROLLA , , PREVIA , RAV4 , LEXUS-RX , LEXUS-ES350,CHR 0.0240 39,190 مشاهده جزئیات
2984322 9017810029 مهره سر کمک عقب CA,AU,ES RAV4 , LEXUS-ES250 , PRIUS , LEXUS-NX , , PREVIA , COROLLA , LEXUS-CT,CHR 0.0210 0 مشاهده جزئیات
2984852 9018210006 مهره تنظيم سيم پارک - شماره 1 CA,AU,ES LEXUS-NX , COROLLA , ,CHR 0.0010 26,000 مشاهده جزئیات
2985754 9030115024 اورينگ مغزي هواکش گيربکس (MANY) PRIUS , ,CHR 0.0120 0 مشاهده جزئیات
2987262 9040112039 واشر شيلنگ ترمز چرخ (MANY) PRIUS , , RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , COROLLA , AURION , PREVIA,CHR 0.0310 138,778 مشاهده جزئیات
2988132 9048018006 واشر حلقوي رزوناتور ورودي هوا RX04,GS12,IS14,IS06 , PRIUS , COROLLA , LEXUS-CT , LEXUS-GS,CHR ALL 0.0060 0 مشاهده جزئیات
2991720 9155180625 پيچ تنظيم درپوش گيربکس (MANY) AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-NX , , RAV4 , COROLLA,CHR 0.0090 0 مشاهده جزئیات
2992250 9611110750 بست (MANY) AURION , PRIUS , LEXUS-NX , , RAV4 , CAMRY , LEXUS-RX , LEXUS-GS , LEXUS-LX570 , LEXUS-ES350 , LEXUS-RX350,CHR 0.0110 0 مشاهده جزئیات
3020001 9046706197 خار لاستيک دور درب CA,AU,CT PRIUS , , RAV4 , CAMRY , COROLLA,CHR 0.0010 0 مشاهده جزئیات
3138179 8282347040 روکش سرکابل CA,AU,CR,ES,RX , PRIUS , COROLLA , YARIS,CHR ALL 0.0340 0 مشاهده جزئیات
3158931 9008031061 بلبرينگ پلوس جلو CA,AU , PRIUS , COROLLA,CHR ALL 0.0060 0 مشاهده جزئیات
3162636 9046705171 خار لاستيک دور درب CA,AU,CT LEXUS-ES250 , PRIUS , LEXUS-NX , , RAV4 , COROLLA , LEXUS-ES350,CHR 0.0010 119,600 مشاهده جزئیات
3162958 9046721004 خار لاستيک دور درب CA,AU,CT , COROLLA,CHR ALL 0.0030 0 مشاهده جزئیات
3222582 7751235140 بست LEXUS-ES250 , PRIUS , , COROLLA , LEXUS-CT,CHR 0.4120 533,000 مشاهده جزئیات